Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

Whiltierna
6141 6899 500
"Ości" 20
Whiltierna
5974 39b2 500
Whiltierna
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface vialadypsychosexy ladypsychosexy
Whiltierna
Whiltierna
7762 4867 500
Reposted fromzrazik zrazik viawerterowska werterowska
Whiltierna
Whiltierna
2875 b419 500
Reposted fromlexi lexi viakarmeloovee karmeloovee
Whiltierna
Whiltierna
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viate-quiero te-quiero
Whiltierna
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
Reposted fromweightless weightless vianutt nutt
Whiltierna
9072 5d61
Reposted fromcasanovared casanovared viate-quiero te-quiero
0274 8b13
Reposted frommaking-love making-love viate-quiero te-quiero
Whiltierna
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viahormeza hormeza
Whiltierna
8360 ab91
Reposted fromhole-love hole-love viahormeza hormeza
Whiltierna

Dla mnie też jesteś pociągająca.

Masz wspaniały umysł. I osobowość. I cycki.

— takie rozmowy!
Whiltierna
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
Whiltierna
Whiltierna
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaufufufufuf ufufufufuf
Whiltierna
Taka ja jestem dziś zmęczona
Tak mi dzisiaj bardzo źle
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viabanshe banshe
Whiltierna
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl