Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

Whiltierna
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Whiltierna
3061 3104 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaDagarhen Dagarhen
Whiltierna
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
Whiltierna
4083 8861 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Whiltierna
3423 b793 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Whiltierna
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Whiltierna
3403 f822
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Whiltierna
3387 7c4b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Whiltierna
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viaDagarhen Dagarhen

October 15 2019

Whiltierna
Jak tu będziesz tak siedzieć to nigdy nie wstaniesz.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Whiltierna
Z impetem naprzód. Oto moje nowe motto. Niczego nie żałować. I nie oglądać się za siebie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Whiltierna
4657 1067 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianeoraider neoraider
Whiltierna
1082 8ff9
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
Whiltierna
2533 ab1f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
Whiltierna
I jeszcze podzieliła mi się na ucho tym, że uświadomiła sobie że nie umie wysiedzieć w jednym miejscu bez kręcenia się. Bardzo ją ta myśl rozbawiła. urocze. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
Whiltierna
"Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia". Antoni Kępiński
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
Whiltierna
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viahormeza hormeza
Whiltierna
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
Whiltierna
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
Whiltierna
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl