Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Whiltierna
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
9966 c05a
Whiltierna
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianutt nutt

March 22 2018

Whiltierna
Whiltierna
Whiltierna
7786 846b 500
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viascorpix scorpix

March 21 2018

Whiltierna
Zupełnie sama w strefie zagrożenia.
Czy jesteś gotowy, aby chwycić moją dłoń?
Zupełnie sama w płomieniu wątpliwości.
— Blanche - City Lights
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabanshe banshe
Whiltierna
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
Whiltierna
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viabanshe banshe

March 18 2018

Whiltierna
1534 3b1e
Reposted fromliczbapi liczbapi viapoolun poolun
Whiltierna
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę i podawanie wody na kaca, do końca życia.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapoolun poolun
Whiltierna
4725 419d
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafuckall fuckall
Whiltierna
Była dziwna, szalona i wybuchowa jak nadepnięta mina. 
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viamasuimi33 masuimi33
Whiltierna
Ukochanego mężczyznę trzeba wybrać z tęsknoty duszy 
Reposted fromupinthesky upinthesky viamisieq misieq
Whiltierna
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
Whiltierna
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viapsycha psycha
Whiltierna
Whiltierna
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
Whiltierna

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viabzdura bzdura
Whiltierna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl