Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

0245 b421
Reposted fromoolong oolong viabanshe banshe
Whiltierna
Whiltierna
Czasami jest tak w życiu, że aby cokolwiek się zmieniło - trzeba zmienić wszystko
— o Boże
Reposted fromstrangeme strangeme viabanshe banshe
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viabanshe banshe
Whiltierna
Whiltierna
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
— bezpowodu.com
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viabanshe banshe
Whiltierna
Więc nie schrzań tego.
— So don`t knock it./ Kings of Leon
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viabanshe banshe
Whiltierna
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Whiltierna
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viaxannabelle xannabelle
Whiltierna
4658 cc64 500
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viaxannabelle xannabelle
Whiltierna
9879 80aa 500
z każdym dniem coraz bardziej.
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaxannabelle xannabelle
Whiltierna
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaxannabelle xannabelle
Whiltierna
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Whiltierna
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
Whiltierna
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
Whiltierna
6147 caf9 500
"Ości" 21
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
Whiltierna
4684 c8d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
Whiltierna
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viamefir mefir
Whiltierna
9122 ace4 500
Ignacy Karpowicz - "Ości" 3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl