Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

9196 a642

weegboi:

fencehopping:

Deep sea crab feeding on bioluminescent algae.

deep sea crab brimming with immesurable power

Whiltierna
Życie to jedno wielkie kłamstwo. Mamy się nim cieszyć a prawda, którą widzę całe życie uświadamia mnie, że żyjemy w piekle na ziemi. Bezwzględność, zimna krew, obojętność. Tylko to widzę teraz w ludziach. Nie zmienię tego, co zrobiłem.
— D.M.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianyaako nyaako
7325 676a 500
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery vianyaako nyaako
Whiltierna
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
Whiltierna
Może nie wystarczę, ale będę tuż obok, prócz Ciebie nie ma mnie dla nikogo.
— Fokus
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz vianyaako nyaako
Whiltierna
8361 4949
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianyaako nyaako
Zranieni
nie chcą mądrych lekarzy,
ale czasu, ciszy i serca.
— (via fuckingartistic)
Whiltierna
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianyaako nyaako
Whiltierna
8772 52d2
Reposted fromfelicka felicka vianyaako nyaako
3865 d090
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore vianyaako nyaako
Whiltierna
1239 3175
Reposted fromdailylife dailylife vianyaako nyaako
Whiltierna
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt vianyaako nyaako
7264 af3d 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

Reposted fromaisu aisu vianyaako nyaako
Whiltierna
7719 0dda 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianyaako nyaako
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vianyaako nyaako

ekscentryz-m:

“O trzeciej w nocy powinno się spać, a nie walczyć z myślami które Cię rozpierdalają psychicznie”

Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako
Whiltierna
3297 af2f
Reposted fromlewerence lewerence vianyaako nyaako
Whiltierna
5027 9478 500
Reposted fromherz herz vianyaako nyaako
A już miałem nadzieję, że będzie dobrze. Jest tylko gorzej…
— (via nie-chce-zyc-pora-umierac)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako
Whiltierna
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl