Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

Whiltierna
1239 73e3
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
Whiltierna
5946 5425 500
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viabanshe banshe
Sponsored post
soup-sponsored
Whiltierna
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanshe banshe
Whiltierna
All my life is changing every day
In every possible way....
— The Cranberries
Reposted frompassionate passionate viabanshe banshe
Whiltierna
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viabanshe banshe
Whiltierna
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
Whiltierna
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabanshe banshe
Whiltierna
Rozejrzałam się dookoła, jak gdyby ktoś właśnie podał mi czyste okulary, i dotarło do mnie, że miłość - utracona, odebrana albo po prostu zamknięta w grobie - praktycznie na każdym odcisnęła swoje brutalne piętno.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Whiltierna
9653 cd38 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viabanshe banshe
Whiltierna
0364 f0a9 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viabanshe banshe
Whiltierna
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabanshe banshe
Whiltierna
Whiltierna
2758 d1fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianyaako nyaako
Whiltierna
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway vianyaako nyaako
Whiltierna
2898 bd92
Reposted fromnyaako nyaako
Whiltierna
Czasem już tak jest, że chcemy tych rzeczy, które są dla nas z pozoru całkowicie nie osiągalne.
— Valentina Fast – Royal. Miłość z aksamitu
Reposted fromnyaako nyaako
Whiltierna
2905 e60a 500
Reposted fromnyaako nyaako vialove-autumn love-autumn
Whiltierna
2906 a393
Reposted fromnyaako nyaako
Whiltierna
dziewczyna, którą trzymał w ramionach, przypominała małego kotka, zbyt nieszczęśliwego, by zapłakać.
— Mian Mian – Cukiereczki
Reposted fromnyaako nyaako
Whiltierna
2907 d4e3 500
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...