Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

Whiltierna
Reposted fromweightless weightless viahormeza hormeza
Whiltierna
5211 1c7d
Reposted fromrastakefir rastakefir viahormeza hormeza
Sponsored post
feedback2020-admin
Whiltierna
Whiltierna
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
Whiltierna
Whiltierna
8125 b11f 500
Reposted fromusagiaddict usagiaddict vianeoraider neoraider
Whiltierna
8184 eb92 500
Reposted frombearded bearded viahormeza hormeza
Whiltierna
6893 24f5 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
Whiltierna
7447 1ef1 500
złe też jest to, że wmawiają, że to wcale nie choroba. nie pojmują co siedzi w głowie. ile walk się tam toczy, ile żalu, smutku i chorej radości. 
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
Whiltierna
8050 9644 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Whiltierna
8044 da36 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Whiltierna
7300 6c9b 500
Chiara Bautista
Reposted fromNajada Najada viahormeza hormeza
Whiltierna
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viahormeza hormeza
Whiltierna
1214 9c77 500
Reposted fromnutt nutt viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Whiltierna
8086 ead4
Whiltierna
Whiltierna
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
Whiltierna
Wycofanie się jest bardzo częstym elementem obronnym. Wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany czy nawet rozmowy. A przecież niekoniecznie trzeba się od razu umawiać na tak zwaną poważną rozmowę - to wielu przerasta. Czasem wystarczy coś powiedzieć mimochodem i zobaczyć, co się wydarzy.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viahormeza hormeza
Whiltierna
Whiltierna
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...